Aktuality

 

 • Zápis ze shromáždění vlastníků 19.6.2024

Zápis si můžete stáhnout zde –Zapis_shromazdeni_vlastniku_19_6_2024

 • Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 19.6.2024

Dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění SVJ Hrudičkova, které se koná dne 19.6. ve vchodě číslo 2102/9 a zároveň poprosit o Vaši účast, neboť jedním z bodů je změna stávajících stanov.

Pokud se nemůžete zúčastnit, udělte prosím někomu plnou moc uvedenou níže. Plnou moc použijte i v případě účasti jen jednoho ze spoluvlastníků či manželů.

Pozvánka shromáždění 19.6.2024

Změny stanov:

verze 1 – výbor – Změna stanov výbor

verze 2 – předseda – Změna stanov předseda

Přehled hospodaření za rok 2023

Plná moc

Podrobné podklady – hospodaření za rok 2023:

Hlavní kniha, Kniha faktur, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, FO_SVJ_Hrudickova

Vypořádání připomínek JUDr. Čápové – Vypořádání_připomínek

 

 

 • Připravovaná změna stanov

Zde můžete nahlédnout do připravovaných změn stanov SVJ –opravy_stanov_příprava

Navržené změny stanov JUDr. Čápovou – členem SVJ:
navržené_změny_I

navržené změny II

 • Zápis z hlasování per rollam 10.1.2024-10.2.2024

Zápis si můžete stáhnout zde –zapis_per_rollam_unor_2024

tabulka_účast_per_rollam_vchod_2100, tabulka_účast_per_rollam_vchod_2101,

tabulka_účast_per_rollam_vchod_2102.

Vzhledem k tomu, že se opakovaně nedaří uskutečnit usnášeníschopné shromáždění vlastníků s nadpoloviční účastí vlastníků s nadpoloviční výší spoluvlastnických podílů, tak se výbor SVJ rozhodl v souladu s ustanovením § 1211 a násl. občanského zákoníku a stanovami SVJ čl. 12, které umožňují rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam), že vlastníci rozhodnou o stejných záležitostech, které byly na programu jednání shromáždění vlastníků dne 28.12.2023 mimo zasedání v písemné podobě (per rollam).

Formulář pro hlasování per rollam ke stažení s podrobnými informacemi k vyplnění

 • Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 28.12.2023

Dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění SVJ Hrudičkova, které se koná dne 28.12.2023 ve vchodě číslo 2102/9 a zároveň poprosit o Vaši účast, neboť se jedná o velmi důležité shromáždění. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, udělte prosím někomu plnou moc uvedenou níže.

Pozvánka 28.12.2023

Přehled Hospodaření SVJ Hrudičkova za rok 2022

Plná moc ke stažení

Podrobné podklady – hospodaření za rok 2022

Hrudickova-hlavni-kniha-2022, Hrudickova predvaha -2022, Hrudickova prehled 2022, Hrudickova rozvaha 2022, Hrudickova vysledovka 2022

 

Zápis si můžete stáhnout zde –Zapis_shromazdeni_7_12_2023

 

 • Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 7.12.2023

POZVANKA_Na_Shromazdeni_2023_listopad

Podklady_JUDr_Capova

Opravy_po_revizi_Hrudickova_2100 Opravy_po_revizi_Hrudickova_2101 Opravy_po_revizi_Hrudickova_2102

 

 

 • Příprava na topnou sezónu – dokument

 

 • TECHEM – Portál pro nájemníky

Vlastníci mají nově možnost nahlížet do vlastních dat o spotřebě vody a vytápění. V případě zájmu kontaktujte výbor SVJ prostřednictvím e-mailu bd21@email.cz. Bude Vám zaslán přístupový kód pro vstup do portálu https://tenantportal.techem.cz.

Návod na prohlížení portálu pro nájemníky je zde – Návod_-_Nájemnický_portál

 

 • Vyklízení společných prostor

Vážení spolubydlící, dne 27.5.2023  proběhne vyklizení společných prostor domu. Z tohoto důvodu si prosím odkliďte věci ze suterénu, průchozích chodeb ve 4. a 8. patře a také chodbiček u komůrek.

Zároveň Vás vyzýváme k účasti na tomto úklidu. K zadnímu vchodu bude v sobotu dne 27.5.2023 přistaven kontejner od 9 do 12 hodin. Kdo chcete pomoci s vyklízením, přijďte. Svou účast můžete potvrdit na e-mailu bd21@email.cz.

 

 • Kontejnery na bioodpad

Hnědé popelnice na bioodpad byly nově umístěny naproti popelnicím na směsný odpad. 

 

 • Zřízen nový e-mail pro hlášení poruch osvětlení v domě

led21@post.cz

 

 • Zápis ze shromáždění SVJ dne 18.4.2023

Zápis si můžete stáhnout zde-Zapis_ze_shromazdeni_18_4_2023

 

 • Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 18.4.2023

Dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění SVJ Hrudičkova, které se koná dne 18,4.2023 ve vchodě číslo 2102/9. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, udělte prosím někomu plnou moc uvedenou níže.

Pozvánka na shromáždění 18.4.2023

Přehled Hospodaření SVJ Hrudičkova za rok 2022

PLNÁ MOC KE STAŽENÍ

 

 • Zápis z členské chůze schůze BD 17.01.2022

Zápis si můžete stáhnout zde-zápis ze schůze BD 17.1.23

 

 • Členská schůze BD 17.01.2023

Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi bytového družstva Hrudičkova, jenž se koná dne 17.1.2023 ve vchodě číslo 2102/9. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, udělte prosím některému ze členů BD plnou moc uvedenou v pozvánce.

POZVANKA_NA_CLENSKOU_SCHUZI_17_1_2023

Zápis z členské chůze schůze BD 25.10.2022

Zápis si můžete stáhnout zde – Zápis schůze BD 25.10.2022

Členská schůze BD 25.10.2022

Dovolujeme si vás pozvat na členskou schůzi bytového družstva Hrudičkova, jenž se koná dne 25.10.2022 ve vchodě číslo 2102/9. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, udělte prosím některému ze členů BD plnou moc uvedenou níže.

plná moc ke stažení

POZVANKA NA CLENSKOU SCHUZI_25_10_2022

Zápis z výběrového řízení konaného dny 24.8. a 25.8.

Zde jsou ke stažení výsledky výběrového řízení pro opravu střechy

Výběrové řízení 24.8. – zápis

Výběrové řízení 25.8. – zápis

Alva – informace 

Jumar – informace

Zápis shromáždění vlastníků ze dne 14.6.

Zápis si můžete stáhnout zde-Zápis shromáždění vlastníků

Výdej klíčů od kójí a vchodů

Výdej klíčů proběhne v následující dny vždy v kanceláři:

Úterý 28.6. po členské schůzi

Čtvrtek 30.6. 19.00-20.00

Přineste s sebou starý klíč kvůli udělání kopii

Pozvánka na náhradní členskou schůzi

dne 28.6.2022 v 18:30 se bude konat náhradní členské schůze

pozvánka ke stažení-POZVANKA NA NAHRADNI CLENSKOU SCHUZI

Shromáždění vlastníků SVJ a členská schůze se bude konat dne 14.6.2022

Pozvanka na shromáždění ke stažení

Pozvánka na členskou schůzi ke stažení

Výsledek hospodaření BD a SVJ Hrudičkova 2100, 2101, 2102 za rok 2021

Přehled hospodaření SVJ ke stažení- HOSPODAŘENÍ SVJ ZA ROK 2021

Přehled hospodaření BD ke stažení- HOSPODAŘENÍ BD ZA ROK 2021

Internetový seminář o zateplení střech

Notářský zápis členské schůze konané dne 9.11.2021

Notářský zápis ke stažení

Schůze bytového družstva se bude konat dne 9.11.2021 

Pozvánka na členskou schůzi

Plná moc  – Pokud se nemůžete zúčastnit schůze, udělte prosím plnou moc k zastupování na členské schůzi některému ze sousedů či členovi představenstva BD. Pro likvidaci bytového družstva je potřebná účast 2/3 členů.

05.05.2021 Zápisy ze schůzí SVJ a BD per rollam jsou uloženy v sekcích Společenství vlastníků – zápisy / Bytové družstvo – zápisy

26.03.2021 Shromáždění vlastníků a schůze bytového družstva

Informace k hlasování per rollam a postup převodu pozemků z BD do SVJ

Expertizní posudek – střecha

Shromáždění vlastníků

Formulář SVJ pro hlasování per rollam ke stažení

Formulář SVJ pro hlasování per rollam ke stažení

SVJ přehled hospodaření 2020

SVJ hospodaření 2020 tabulka

SVJ hospodaření rozvaha 2020

SVJ hospodaření výsledovka 2020

Schůze bytového družstva

Formulář BD pro hlasování per rollam ke stažení

BD přehled hospodaření 2020

BD hospodaření 2020 tabulka

BD hospodaření rozvaha 2020

BD hospodaření výsledovka 2020

10.01.2021 Výsledek hlasování shromáždění vlastníků

Zápis

Příloha

27.11.2020 Shromáždění vlastníků – hlasování per rollam

Podklady pro rozhodování mimo shromáždění vlastníků a hlasování per rollam jsou zde:

Formulář pro hlasování per rollam ke stažení

Účetní závěrka Společenství vlastníků za rok 2019

Výpis z katastru

Bytový dům Ovčárna II. – dopad výstavby

Vzhledem k vládním opatřením proti šíření covid-19 je plánované Shromáždění vlastníků nahrazeno vystavením podkladů a hlasováním per rollam. Nový občanský zákoník nově zavádí možnost usnesení vlastníků i mimo shromáždění, a to v písemné formě, tzv. způsobem per rollam.

Zrušené úřední hodiny

Dne 3.11.2020 jsou zrušeny úřední hodiny v kanceláři bytového družstva. V případě potřebné konzultace či vyřešení problému pište na email bd21@email.cz. Důvodem jsou vládní opatření proti šíření covid-19.

Úklid společných prostor

Vážení spolubydlící, v listopadu 2020 budou odvezeny a zlikvidovány všechny odložené věci ze společných prostor. Z tohoto důvodu si prosím odkliďte věci v mezipatrech a přístupových cestách ke komůrkám a to nejpozději do konce října 2020.